Jasper Johns 0-9 1960


kvetchlandia:

Jasper Johns 0-9 1960 via Tumblr