Kate Bush, 1978

milestrumpet1:
Kate Bush, 1978
Photos by Gered Mankowitz via Tumblr